Zubná ambulancia Bio Dent

DLHODOBO SPOKOJNÝ PACIENT JE ZRKADLOM NÁŠHO ÚSPECHU.

Naším cieľom je dlhodobé poskytovanie kvalitných služieb v príjemnom prostredí za rozumné ceny a tiež uspokojenie požiadaviek aj najnáročnejších pacientov, o čom svedčí poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj cez víkendy! Spokojnosť a komfort pacientov pri ošetreniach sú našou prioritou.

Zubná ambulancia BioDent pôsobí v Košiciach už viac ako 9 rokov.

Ambulancia prešla v nedávnom období modernizáciou, ktorá sa týkala rozširovania množstva poskytovaných služieb, ale zahŕňala aj vynovenie priestorov zubnej amulancie. Tieto zmeny sú prirodzeným progresom v živote stomatologickej ambulancie.


Záchovná stomatológia Košice

Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť.

Záchovná stomatológia je základná stomatologická disciplína, pretože jej náplň tvorí prevencia a terapia zubného kazu a jeho následkov, teda zápalu zubnej drene, zápalu ozubice, okostice, dentálnych fokálnych infekcii. Záchovná stomatológia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, ako napríklad plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami. Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť. Ak ide o ľahšie poškodenie, ktoré nezasahuje nervový systém zubu je možné tieto defekty riešiť výplňou (plombou). Samotný druh výplne, či už biela výplň alebo amalgámová sa stanovuje individuálne podľa vyhodnotenia všetkých aktuálnych špecifík a tiež prianí pacienta. Ak sa jedná o ťažšie poškodenie zubu, pristupuje sa k ošetreniu koreňových kanálikov – endodoncia.

ploby košice

1. Zubný kaz

Patrí medzi najrozšírenejšie choroby človeka. V našich podmienkach postihuje takmer celú populáciu a to už od útleho veku. Je to civilizačné ochorenie, pretože súvisí so zmenami, ktoré priniesla civilizácia najmä v oblasti výživy. Obsahuje veľa sacharidov, ktoré utvárajú v dutine ústnej vhodné podmienky na rozmnožovanie mikroorganizmov.

Charakterizuje poškodenie tvrdých zubných tkanív v mysle ich narušenia, rozpadu až straty. Na vzniku zubného kazu je potrebná prítomnosť a vzájomné spolupôsobenie troch faktorov:

 • Vnímavý povrch zuba
 • Kariogénna potrava (sacharidy)
 • Mikroorganizmy

plomby košice

2. Terepia

 • Amalgámové a fotokompozitné výplne
 • Pečatenie zubov, preventívne výplne
 • Skloinomérne výplne

 

vymena amalgamu košice


USMIEVAJTE SA S NAMI

Bezplatná zubná konzultácia

Zubar Košice

 

Príďte k nám na bezplatnú konzultáciu a zistite ako môžeme vyčariť nádherný úsmev aj vám.

Objednať sa môžete aj telefonicky na tel. čísle 0903505115, mailom na biodentslovakia@gmail.com alebo na našom facebooku


Mať čisté a krásne zuby po celý život je pravdepodobne snom každého z nás. Niekedy však nestačí len bežná domáca starostlivosť o zuby, ktorá by sa mala vykonávať dvakrát denne, občas potrebuje naša ústna dutina aj pomoc odborníka. K tomu, aby ste mali zdravý chrup čo najdlhšie, Vám môže pomôcť profesionálna dentálna hygiena v Košiciach. V minulosti návštevu dentálneho hygienika vyhľadával len málokto, dnes ich však navštevujeme oveľa častejšie. 

Čo je dentálna hygiena?

Dentálna hygiena je moderná liečebno – preventívna metóda čistenia zubov a ústnej dutiny, ktorá zamedzuje vzniku ochorení ďasien a predchádza zubným kazom či vypadávaniu zubov. Ide o profesionálne čistenie zubov spôsobom odstránenia zubného kameňa, nad aj podďasnových zubných usadenín a vyhladenie povrchu koreňa. V neposlednom rade je dentálna hygiena aj skvelým pomocníkom pre váš krásny úsmev. 

V súčasnosti, na základe rôznych znalostí z medicíny vieme, že zlý stav ústnej dutiny môže byť príčinou viacerých vážnych ochorení ako je cukrovka, zápaly kĺbov, poruchy trávenia či dokonca mozgových a srdcovo-cievnych príhod. Je tak dôležité venovať dentálnej hygiene dostatočnú pozornosť, pretože pri pravidelných návštevách vytvoríte vo vašich ústach zdravé prostredie, ktoré nedá šancu nežiadúcim baktériám, a vy sa celkovo budete cítiť lepšie. 

dentálna hygiena Košice
dentálna hygiena Košice

Čo zahŕňa profesionálna dentálna hygiena Košice?

Dentálna hygienu, ktorú absolvujete v našej zubnej ambulancii môžeme rozdeliť na dve fázy.

Prvou z nich je samotné vyšetrenie, keď dentálny hygienik:  zhodnotí stav vášho chrupu

 • odstráni vám zubný kameň a zubný povlak 
 • ošetrí ďasná 
 • vyčistí a vyleští zuby prostredníctvom ultrazvuku a rôznych špeciálnych prípravkov. 

Následne prechádza zubný hygienik k motivačnej fáze návštevy, keď sa pacientovi snaží:   

 • poradiť rôzne prostriedky a vhodné pomôcky na účinnú domácu hygienu 
 • vysvetliť mu a naučiť ho správnu techniku čistenia zubov a ustnej dutiny 
 • motivovať ho k správnej starostlivosti o chrup. 

Hoci sa môžete akokoľvek snažiť, niekedy len domáce čistenie ustnej dutiny nemusí stačiť. Preto Vám my, zo Stomatológie Košice, odporúčame pravidelnú návštevu našej dentálnej hygieny, každých 6 mesiacov. Spolu s našimi odborníkmi docielite zdravé a krásne zuby, ktoré vám vydržia celý život. 


Protetická stomatológia Košice

Náhrada chýbajúcich zubov

Prvoradou úlohou protetickej stomatológie je nahradiť chýbajúce zuby, resp. celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta. Predchádza chorobám žuvacieho ústrojenstva, obnovuje pôvodný výzor pacienta, zlepšuje výslovnosť.

Zubar Kosice

Snímateľná protetika

Ku snímateľnej protetike patria vyberateľné totálne alebo čiastočné protézy, kotvené sponami, alebo špeciálne protézy z pružnej živice (Flexite), ktoré neobsahujú kovové prvky, sú odľahčené a držia svojou pružnosťou.
Do fixnej protetiky zaraďujeme korunky a mostíky z kovokeramiky alebo z bezkovovej zirkónovej keramiky. Sem patria aj estetické krycie fazety-venéry, ktoré sú z lisovanej bezkovovej keramiky a slúžia k estetickej úprave frontálnych úsekov chrupu – napr. uzavretie medzier, úprava farby zubov (pri tetracyklínových zuboch), úprava tvaru zubov.

Výplne inlaye, onlaye

Na obnovu stredne poškodeného zuba sa ako vhodné stomatologické riešenie používajú výplne označované ako inlaye alebo onlaye. Ich použitie sa tiež odporúča v prípadoch, keď je zub zlomený prípadne prasknutý, ale poškodenie nie je natoľko rozsiahle aby vyžadovalo zhotovenie keramickej korunky. Môžu byť vyrobené z kompozitného materiálu podobne ako biela výplň, alebo z keramického materiálu, a preto sa často používajú aj ako náhrada amalgámových výplní pre prirodzenejší úsmev.

Korunky

V prípade, že je poškodenie zuba rozsiahlejšie, používajú sa na jeho rekonštrukciu keramické korunky. Existuje niekoľko typov materiálov. Voľba toho správneho závisí od toho, či sa bude korunkou ošetrovať jeden alebo viacero zubov alebo či ide o mostík, prípadne ošetrenie predných zubov. V každom prípade je výsledkom rekonštrukcia zuba do pôvodnej podoby.

V prvej fáze sa ošetrovaný zub obrúsi a zhotovia sa odtlačky. Ďalší krok sa realizuje v zubnej technike, kde sa korunka zhotoví. Po celý čas je ošetrovaný zub chránený provizórnou živicovou korunkou, tzn. že pacient môže bez problémov jesť, rozprávať a jeho okolie si ani nevšimne, že práve prebieha zubné ošetrenie. Pri ďalšej návšteve zubnej ambulancie je provizórna korunka nahradená novou, definitívnou.

Mostíky

V prípade jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov je jedným z vhodných protetických riešení zhotovenie mostíka. V takomto prípade je potrebné obrúsiť zuby susediace s chýbajúcim zubom. Tomu predchádza starostlivé zváženie stavu týchto zubov, na základe klinického vyšetrenia a RTG snímky. Závisí od konkrétneho typu zuba, ktorý má byť nahradený, od jeho vzťahu s protiľahlým zuboradím, od toho, do akej miery sú susedné zuby postihnuté kazom, prípadne v akom rozsahu sú ošetrené výplňami. Taktiež je potrebné zvážiť aj stav parodontu pilierových zubov, aby zvýšenú záťaž zvládli. Podľa toho stačí pod mostík obrúsiť len dva susedné zuby, prípadne ich počet musí byť vyšší.

Samotné ošetrenie je bezbolestné s lokálnou anestéziou. Pilierové zuby sa obrúsia a zhotovia sa odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví náhradu, ktorá sa pevne nacementuje na obrúsené zuby. Kým nie je hotová definitívna náhrada, dostáva pacient mostík provizórny, takmer identický s hotovou prácou. V každej fáze ošetrenia teda odchádzate z ambulancie so zubami.

Snímateľné náhrady

V špecifických prípadoch, pri ktorých nie je možné zhotovenie fixnej náhrady a ani zavedenie implantátov, je nutné zhotoviť snímateľnú náhradu chýbajúcich zubov. V takomto prípade je nutná dôkladná analýza plánovaného ošetrenia, pri ktorom vám bude navrhnuté optimálne riešenie. Vždy sa snažíme zvoliť také riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu náhrady pri jej používaní a tým aj komfort pre pacienta. Vzhľadom na náročnosť takéhoto ošetrenia, vždy pred jeho začiatkom vypracujeme detailný plán ošetrenia.

Fazety Korunky Košice

Fazety

Fazety predstavujú ideálne riešenie na prekrytie estetických nedostatkov predných zubov. Často sa používajú v prípadoch, keď si pacient želá korigovať zmenu ich farby, tvaru alebo postavenia. Výhodou ošetrenia je nutnosť minimálneho zásahu do prednej plochy zuba. Obrusovanie v tomto prípade nie je v takom rozsahu ako pri korunke. Preparovaná predná plocha má zväčša hrúbku cca 0,5 – 0,8 mm. Je možné použiť buď tenké kompozitné alebo keramické fazety. Po obrúsení zuba do požadovaného tvaru sa nasadia provizórne fazety, ktoré chránia zub kým sa permanentné fazety zhotovia v zubnej technike.

Naším cieľom je dlhodobé poskytovanie kvalitných služieb v príjemnom prostredí za rozumné ceny a tiež uspokojenie požiadaviek aj najnáročnejších pacientov

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0903505115, mailom na biodentslovakia@gmail.com alebo na našom Facebooku.


Estetická stomatológia Košice

Vonkajší vzhľad zohráva dôležitú úlohu v našom živote.

V našich ambulanciách je preto prvoradým aspektom poskytnúť kvalitné služby v oblasti estetickej stomatológie. Estetická stomatológia je nový prístup k doteraz zaužívaným zákrokom, ktorej cieľom je čo najestetickejšia náprava chrupu pacienta a tým vrátenie jeho sebavedomia a posilnenie jeho spoločenskej pozície. Pacientom ponúkame širokú škálu estetických zákrokov: bezkovové reštaurovanie chrupu (keramické pláty, bezkovové koruny, inleje atď.), služby z oblasti dentálnej hygieny a bielenie zubov.

Zirkonove korunky Košice

Zubné korunky na báze zirkónu

Najnovší výdobytkami modernej estetickej stomatológie. Zirkón je v podstate keramika, ktorá má nasledovné výhody:

 • mimoriadne estetické a maximálne presné
 • trvácne a vysoko zaťažiteľné
 • neobsahujú kov, preto sa môžu použiť aj v prípade alergie na kov
 • cez zubné korunky z tohto materiálu svetlo dokonale preniká, preto pôsobia krásne a prirodzene

Na korekciu menších tvarových nedostatkov a sfarbenia povrchu zuba sú porcelánové fazety dokonalým riešením. Najväčšou výhodou použitia týchto tzv. veníriek (veneers) je, že netreba odstrániť cennú zubnú hmotu, len opracovať povrch zuba. Ani bielením zubov, ani tradičnými technikami nemožno dosiahnuť taký prirodzene krásny, žiarivý úsmev, ako nalepením porcelánových faziet.

 

V rámci estetickej stomatológie ponúkame pre našich klientov nasledovné:

 • kompozitné biele výplne v prednom aj zadnom úseku chrupu z najnovších materiálov
 • porcelánové fazety na ošetrenie sfarbených predných zubov
 • kovokeramické a celokeramické korunky
 • keramické inlaye
 • bielenie zubov
 • zirkonové korunky, fazety
 • estetické snímateľné náhrady

Zubné korunky na počkanie Košice

Technológia Cerec

Cerec je unikátna 3D technológia, ktorá umožňuje vyrobiť nový zub na počkanie. Dokonalá estetika takto vytvoreného zubu je samozrejmá. Nemusí ísť hneď o celkovú obnovu chrupu. Cerec systém dokáže doplniť aj chýbajúcu časť. Zachráni tak veľmi rýchlo akúkoľvek nepatrnú nehodu. Ani odlomenie časti či len odštiepenie predných zubov vás nemusí odstaviť od práce či školy. Vo Family Dent tieto procedúry sú vykonávané na počkanie. Možnosti opravy sú aj tiež keramické plomby, ktoré sa nezlomia alebo keramické fazety – tenké keramické plôšky, ktoré sa následne spredu prilepia na zub. Sú ideálnym riešením pre zafarbené, krivé či odštiepené zuby.

Cerec Košice

 

Jednoduchý postup systému Cerec

Zubár v prvom kroku vám obrúsi zub do požadovaného tvaru a samozrejme pod anestéziou. Špeciálnou kamerou vyhotoví digitálny odtlačok a zároveň snímky celého chrupu. Veľkou výhodou tohto systému je, že pri nej nemusíte pociťovať nepríjemné napínanie ako pri odtlačkových hmotách. Potom podľa zosnímaných záberov sa následne vytvorí 3D model, ktorý zaručí dokonalosť vášho nového zubu.

Výhody systému Cerec pre Vás:

 

 • jedno sedenie
 • digitálne odtlačky bez napínania
 • korunky alebo fazety na počkanie
 • esteticky a dlhoročný materiál – čistá keramika alebo zirkón
 • záruka na korunky

Zubné korunky na počkanie Košice

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0903505115, mailom na biodentslovakia@gmail.com alebo na našom Facebooku.


Ošetrenie pomocou zubného mikroskopu v Košiciach.

Neviditeľné sa behom okamihu stáva viditeľným. Zuby sú príliš malé na to, aby mohli byť len za pomoci zraku presne ošetriteľné. Práca s mikroskopom, kde sú zuby niekoľkonásobne väčšie, je neporovnateľne presnejšia, než bežné ošetrenie.

Ošetrenie pod mikroskopom
Ošetrenie pod mikroskopom

Pôvodne sa mikroskop používal najmä na ošetrenie koreňových kanálikov (vyberanie nervov zo zubov). Dnes je jeho použitie výrazne širšie. Od preventívnych prehliadok, cez biele kompozitné výplne, ošetrenie koreňových kanálikov, brúsenie na korunky a mostíky, až po chirurgické zákroky. Vďaka tomu, že lekár vidí zuby 5-20x väčšie dokáže vidieť detaily, ktoré sú inak pred ľudským okom skryté. Dokážeme sa presne rozhodnúť, kedy stačí zhotoviť výplň, korunku či ošetriť koreňové kanáliky a tým zachrániť zub pred vytiahnutím.

Ošetrenie pod mikroskopom Košice umožňuje:

 1. detailnejšie vyšetrenie a ošetrenie
 2. spresňuje prácu a zvyšuje kvalitu ošetrenia
 3. zvyšuje úspešnosť liečby
 4. zvyšuje komfort pacienta počas ošetrenia
 5. umožňuje nájsť a ošetriť všetky kanáliky v zube
 6. vďaka 16x násobnému zväčšeniu umožňuje prístup k bežne neviditeľným detailom
 7. ošetrenie po mikroskope vydrží oveľa dlhšie
 8. umožňuje dostať z kanálika zlomený inštrument
Ošetrenie pod mikroskopom Košice
Ošetrenie pod mikroskopom

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0903505115, mailom na biodentslovakia@gmail.com alebo na našom Facebooku.


Bielenie zubov Košice

Váš úsmev je dôležitý

Zuby a váš úsmev predstavujú jednu z prvých vecí, ktoré si človek všimne pri zoznamovaní. Prirodzený, žiarivo biely úsmev je nádherný – môže Vám pomôcť zvýšiť Vaše sebavedomie a nezabudnuteľne zapôsobiť na iných. Neprofesionálne a klinicky neodskúšané bieliace procedúry častokrát vedú k neuspokojivému výsledku.

Mali by ste sa preto rozhodnúť pre bielenie ktoré je:

 • Rýchle a výhodné
 • Dlhotrvácne
 • So zníženou citlivosťou
 • Klinicky testované ako bezpečné a efektívne
 • Vykonávané stomatológom
Bielenie zubov Košice
Bielenie zubov Košice

Pri tejto metóde sa špeciálnym svetlom aktivuje gél nanesený na zuboch 35% peroxid (Ultradent, Opalescence). Aktívnou zložkou je peroxid vodíka. Ten sa pôsobením svetla rozpadne a kyslík preniká do skloviny a dentínu. Vybieli farebné substancie, zatiaľ čo štruktúra zubu ostáva nezmenená. Rovnomerne a bezpečne vybieli vaše zuby v priemere až o 9 farebných odtieňov. Samotnému bieleniu predchádza dôkladná izolácia pier a ďasien, tak aby gél pôsobil len na zuby. Počas bielenia môžete relaxovať, čítať si alebo si aj zdriemnuť. Celú procedúru uzatvára 5 minútová fluoridácia zubov. Procedúra trvá jednu hodinu a je bezbolestná. Po procedúre môže byť dočasne zvýšená citlovosť zubov.

Najväčší nepriatelia bieloskvúcich zubov:

sójová omáčka, špenát, cvikla, káva, cigarety, zelený a čierny čaj,červené víno, čučoriedkový kompót, marmelády, bylinné tinktúry z liečivých rastlín

Vybielenie by malo vydržať od jedného do piatich rokov, v závislosti od zvyklostí pacienta ako je fajčenie a pitie kávy či čaju. Pri bežnom čistení zubov trikrát denne by výsledok mal vydržať niekoľko rokov. Viaceré štúdie v posledných 5 rokoch dokázali, že bielenie je bezpečné a vysoko efektívne. Niektorí pacienti môžu pociťovať mierne podráždenie ďasien alebo citlivosť zubov, ktoré odoznejú krátko po ukončení bielenia.

Nikto nemôže s určitosťou predpovedať, o koľko svetlejšie vaše zuby v skutočnosti budú. Každý prípad je osobitý. Účinok závisí od typu škvŕn a spolupráce pacienta.

Nasledujúci 48 hodín sa pacient musí vyvarovať požívaniu niektorých pochutín, resp. jedál (káva,čaj,kola,víno). Výmena starých kompozitných výplní (bielych plomb), sa môže uskutočniť najskôr po 3 týždňoch od ukončenia bielenia.

Po bielení ponúkame pacientovi taktiež od firmy Ultradent (Opalescence) domáce bielenie (10% peroxid), ktoré si pacient aplikuje doma po dobu cca 30min asi 2 týždne po bielení. Zintenzívni ambulantné bielenie.

Bieliaca sada Ultradent
Bieliaca lampa

Naším cieľom je dlhodobé poskytovanie kvalitných služieb v príjemnom prostredí za rozumné ceny a tiež uspokojenie požiadaviek aj najnáročnejších pacientov, o čom svedčí poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj cez víkendy! Spokojnosť a komfort pacientov pri ošetreniach sú našou prioritou.


Stomatologická ambulancia Bio Dent pôsobí v Košiciach už viac ako 8 rokov.

Ambulancia prešla v nedávnom období modernizáciou, ktorá sa týkala rozširovania množstva poskytovaných služieb, ale zahŕňala aj vynovenie priestorov zubnej amulancie. Tieto zmeny sú prirodzeným progresom v živote stomatologickej ambulancie.

Bielenie zubov Košice
Bielenie zubov Košice

Edodoncia
Edodoncia v Bio Dent

 

 

Endodontická liečba  (endodoncia) je jednou z najdôležitejších v stomatológii a považuje sa za najťažšiu spolu so zubnými implantátmi a protetickymi prácami. Zložitosť endodontickej liečby je spôsobená predovšetkým skutočnosťou, že tvar a počet zubných kanálikov su individuálne ako odtlačky prstov. Vysoká odbornosť našich lekárov je kľúčom k úspešnému zubnému ošetreniu aj vo veľmi zložitých prípadoch. Endodonticke ošetrenie  kanálikov v Zubnej Ambulancii Bio Dent Košice Vám umožní zachrániť zub.  

Všetky ukony a endodoncia sa robia na najmodernejších prístrojoch s použitím najdrahších materiálov a pod lokálnou anestéziou ktorá Vám zaručí bezbolestne ostrenie. 


Zubný panoramatický röntgen Košice
Zubný panoramatický röntgen Košice

RTG PRACOVISKO

RTG ambulancia je vybavená novým RTG prístrojom, ktorý je pokročilý a rýchly. Minimalizuje dávky röntgenových lúčov a maximalizuje kvalitu obrazu.


Röntgen zubov

Zhotovujeme panoramatické – OPG snímky, panoramatický, snímky zubov a TMK pre potreby stomatológov, čeľustných ortopédov a implantológov, pre ktorých máme špeciálny – implatologický program.

 • vysoká diagnostická hodnota snímkov
 • minimálna radiačná záťaž pacienta
 • detský mód

Zubný rontgen Košice

 • skúsený personál
 • dobrá dostupnosť
 • parkovacie miesta

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0903505115, mailom na biodentslovakia@gmail.com alebo na našom Facebooku.