Záchovná stomatológia Košice

Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť.

Záchovná stomatológia je základná stomatologická disciplína, pretože jej náplň tvorí prevencia a terapia zubného kazu a jeho následkov, teda zápalu zubnej drene, zápalu ozubice, okostice, dentálnych fokálnych infekcii. Záchovná stomatológia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, ako napríklad plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami. Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť. Ak ide o ľahšie poškodenie, ktoré nezasahuje nervový systém zubu je možné tieto defekty riešiť výplňou (plombou). Samotný druh výplne, či už biela výplň alebo amalgámová sa stanovuje individuálne podľa vyhodnotenia všetkých aktuálnych špecifík a tiež prianí pacienta. Ak sa jedná o ťažšie poškodenie zubu, pristupuje sa k ošetreniu koreňových kanálikov – endodoncia.

ploby košice

1. Zubný kaz

Patrí medzi najrozšírenejšie choroby človeka. V našich podmienkach postihuje takmer celú populáciu a to už od útleho veku. Je to civilizačné ochorenie, pretože súvisí so zmenami, ktoré priniesla civilizácia najmä v oblasti výživy. Obsahuje veľa sacharidov, ktoré utvárajú v dutine ústnej vhodné podmienky na rozmnožovanie mikroorganizmov.

Charakterizuje poškodenie tvrdých zubných tkanív v mysle ich narušenia, rozpadu až straty. Na vzniku zubného kazu je potrebná prítomnosť a vzájomné spolupôsobenie troch faktorov:

  • Vnímavý povrch zuba
  • Kariogénna potrava (sacharidy)
  • Mikroorganizmy

plomby košice

2. Terepia

  • Amalgámové a fotokompozitné výplne
  • Pečatenie zubov, preventívne výplne
  • Skloinomérne výplne

vymena amalgamu košice

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0903505115, mailom na biodentslovakia@gmail.com alebo na našom Facebooku.