Cenník

Cenník stomatologických výkonov Priama platba Naši pacienti
     
Vstupná prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia) 0€ 0€
Preventívna prehliadka 0€ 0€
RVG – intraoralny rontgen 10€ 6€
RTG – panoramatický snímok zubov 15€ 15€
Koferdam 12€ 12€
Anestézia slizničná 2€ 2€
Anestézia intraligamentárna 12€ 0€
     
Záchovná stomatológia
     
Odstránenie amagámovej plomby 25€ 20€
Plomba – fotokompozit – ZADNÉ ZUBY 55€ 53€
Plomba – fotokompozit – PREDNÉ ZUBY 55€ 53€
Dočasné ošetrenie zubného kazu 15€ 10€
Dostavba zuba 80-100 70-80
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická 80-100 70-80
Sklenený čap 38€ 33€
Titanovy čap 38€ 33€
Ošetrenie citlivých zub. plôšok – 1 zub 15€ 10€
Úprava starej výplne 20€ 15€
     
Dentálna hygiena    
     
Dentálna hygiena BEZ PIESKOVANIA 25€ 20€
Dentálna hygiena S PIESKOVANÍM 40€ 35€
Dentálna hygiena – jeden sextant 6€ 6€
Airflow – pieskovanie 15€ 10€
Ambulantné bielenie 129€ 129€
     
Chirurgická stomatológia    
     
Extrakcia mliečneho zuba 21€ 15€
Extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa 32€ 32€
Extrakcia viackoreňového zuba/komplikovaná extrakcia/ chirurg. zákrok 80-160€ 80-160
Ošetrenie zuba pri prerezávaní (sekcia) 21€ 15€
Gingivektómia jeden zub 17€ 10€
Výber stehov 10€ 0€
Extrakcia viackoreňového zuba 80€ 60€
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 15€ 10€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15€ 10€
Excízia mäkkých tkanív – gingivektómia – elektrocauter s anestézou 30€ 20€
Šitie extrakčnej rany 20€ 10€
Egalizácia alveolárneho výbežku 20€ 10€
     
Stomatologická protetika    
     
Kovokeramická korunka (v cene dočasná živicová korunka a odtlačky a všetky úkony) 220-270 220-250
Bezkovová keramická korunka (v cene dočasná živicová korunka a odtlačky a všetky úkony) 350€ 350€
Zirkónová korunka (v cene dočasná živicová korunka a odtlačky a všetky úkony) 350-370 350€
Estetická keramická fazeta (v cene dočasná živicová korunka a odtlačky a všetky úkony) 350€ 300-350
Dočasna živicová fazeta 15€ 0€
Skeletová protéza zo zásuvným spojom 350-650€ 350€
Odtlačky 22€ 0€
Fixná dlaha 210-270€ 150€
Odtlačky na dočasné korunky 17€ 10€
Wax up model jeden zub 30€ 15€
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) 10€ 0€
Plastová korunka (živica) 15€ 10€
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 5€ 5€
Opätovné nacementovanie korunky 20€ 15€
Čap koreňový individ. zhotovený v laboratóriu 70€ 50€
Oprava fazety v mostíku – keramika 100€ 70€
Intraorálny scan (odtlačok) 50€ 0€
     
Endodoncia
     
Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 42€ 42€
Paliatívne endodontické ošetrenie (preplach KK, dočasna výplň) – 1KK 37€ 0€
Paliatívne endodontické ošetrenie (preplach KK, dočasna výplň) – 1KK 48€ 0€
Paliatívne endodontické ošetrenie (preplach KK, dočasna výplň) – 3KK 63€ 0€
Paliatívne endodontické ošetrenie (preplach KK, dočasna výplň) – 4KK 78€ 0€
Endodontické ošetrenie – zaplnenie KK – 1KK 49€ 49€
Endodontické ošetrenie – zaplnenie KK – 2KK 69€ 69€
Endodontické ošetrenie – zaplnenie KK – 3KK 99€ 99€
Endodontické ošetrenie – zaplnenie KK – 4KK 120€ 120€
Reendodoncia – 1KK 40€ 40€
     
Parodontológia    
Odstránenie lokálneho dráždenia – úprava výplne 15€ 10€
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice – afty 10€ 5€
Chirurgické predĺženie korunky zuba 20€ 15€
Prekrytie odhalených krčkov 25€ 20€